Produkcja papieru

Podstawowym surowcem do produkcji papieru jest drewno. Na początku kłody papierówki przechodzą przez bęben okorygujący, w którym się zderzają i ocierają o siebie, w ten sposób usuwając korę. Kora jest zbierana i spalana jako paliwo w kotłach zasilających.
Okorowane kłody są następne przenoszone transporterem do rębaka, gdzie są cięte na drobne kawałki. Wióry są ładowane do wielkich zbiorników zwanych gwarnikami, gdzie poddawane są obróbce przy pomocy pary pod ciśnieniem do momentu, w którym substancja zmienia się w wilgotną papkę, podobną w swej konsystencji do owsianki. Ważenie pomaga usunąć niepożądane substancje i uwalnia włókna drewna, które można wtedy dodać do zawiesiny zmieszanej w stosunku 200 części wody na jedną część włókien.

Dlaczego wciąż używamy piór wiecnych
Ta tzw. masa papiernicza jest przekazywana do szybko poruszającego się obiegu przesiewacza z siatką. Gdy z masy usuwana jest woda, włókna formułują płachtę papieru. Papier jest sprasowywany i przechodzi przez ogrzewane parą cylindry suszące, w których usuwane są pozostałości wody. Roztwór skrobiowy impregnuje powierzchnię papieru, aby zapobiec nadmiernemu wchłanianiu tłuszczu podczas drukowania.
W procesie wykańczania dokonuje się satynowania poprzez prasowanie płachty między ciężkimi walcami. Wstęga papieru jest nawijana na wielkie szpule. Następnie zwoje są przewijane i cięte na mniejsze rolki. Niektóre z rolek są następnie opakowywane do wysyłki. Inne są przesyłane do formowania arkuszy i pakowania.