Jak uratować przedsiębiorstwo przed upadłością?

Upadłość to słowo, które jest w stanie doprowadzić do podwyższenia ciśnienia u wielu przedsiębiorców. Na wiele osób pada blachy strach, ponieważ nie po to ktoś wiele lat temu zakładał własną firmę. Zanim jednak upadłość faktycznie zostanie ogłoszona, można pomyśleć o wprowadzeniu planu restrukturyzacyjnego. Rozwiązanie, które jest w stanie sprawić, że niektórzy przedsiębiorcy nie będą musieli zamykać własnej firmy.

Restrukturyzacja firmy – ratunek dla przedsiębiorcy

Zbyt duża ilość zobowiązań finansowych jest w stanie sprawić, że przedsiębiorca wpada w spiralę długów, jakie chylą jego firmę ku upadkowi. Proces restrukturyzacji może pomóc – o ile zostaną opracowane indywidualne plany. Warto przypomnieć, że proces ten może przebiegać na cztery różne sposoby:

  • postępowanie sanacyjne,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe.

Owe cztery rodzaje postępowania są w stanie dowieść, że samo pojęcie „restrukturyzacja” jest bardzo ogólne. O tym, z jakim dokładnie postępowaniem będzie się miało do czynienia, decydują osoby, które są odpowiedzialne za opracowywanie planów restrukturyzacji.

Korzyści, jakie płyną z restrukturyzacji

Wśród zalet tego rozwiązania można wymienić ochronę przed egzekucją. Jeżeli oficjalne zostanie ogłoszone jedno z postępowań, jakie były wymienione powyżej, można liczyć na zawieszenie wszystkich postępowań. Do tego można być pewnym tego, że żadne nowe interwencje w tym okresie nie będą rozpoczynane.

Ważne jest również to, że wszyscy dłużnicy zostaną zgrupowani w jedno. Oznacza to tyle, że wszystkie zadłużenia wobec których już rozpoczęło się postępowanie, zostaną objęte tym samym procesem. Włącza się w to również wszelkiego rodzaju odsetki, a także wierzytelności zależne od warunku, o ile spełnił się on w czasie wykonywania układu.

Indywidualne podejście do dłużnika

Aby proces restrukturyzacji mógł zakończyć się sukcesem, należy podejść indywidualnie do każdego dłużnika. Bardzo ważne jest zbadanie przyczyn, jakie odpowiedzialne są zaistniałą sytuację. Dlaczego doszło do pojawienia się tak dużej ilości zadłużeń? Jeżeli nie zostanie znaleziona odpowiedź na to pytanie, nie będzie można opracować odpowiedniego planu, który pomoże odkręcić to błędne koło. Potem dopiero można pomyśleć o opracowaniu planu, który będzie dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie całego procesu. Wsparciem w takiej sytuacji służy kancelaria, której specjalizacją jest doradztwo gospodarcze. Ofertę takiej firmy można znaleźć na stronie https://www.wojcikdoradztwo.pl/pl.